Otvoren konkurs za regionalni društveno-ekonomski razvojni program

Konkurs je raspisan od strane Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

Ciljevi konkursa:

stvaranje novih mogućnosti za zaposlenje i očuvanje postojećih radnih mesta u regionima Srbije;
poboljšanje konkurentnosti preduzeća u regionima Srbije i
poboljšanje infrastrukture vezane za poslovanje u regionima Srbije.
Očekivani rezultati ovog poziva su pružanje finansijske podrške projektima koji imaju mogućnosti da unaprede konkurentnost regionalne privrede i doprinesu stvaranju radnih mesta u regionima Srbije.

Pravo da apliciraju na konkurs imaju:

organizacije iz javnog sektora: lokalne i pokrajinske organizacije, regionalne agencije za razvoj ili druge razvojne institucije i visokoškolske institucije;
organizacije iz privatnog sektora: poslovna udruženja kao što su klasterska udruženja, industrijska i strukovna udruženja, privredne i industrijske komore i druge organizacije poput viših obrazovnih institucija, udruženja poslodavaca i preduzetnika i
organizacije građanskog društva (nevladine organizacije) ili međunarodne organizacije.
U okviru ovog poziva biće podržani sledeći sektori: poljoprivredno-prehrambena industrija, proizvodnja, poslovna logistika (distribuiranje i skladištenje), poslovne usluge, turizam.

U okviru ovog poziva, u nekim ili u svim sektorima trebalo bi obraditi sledeće teme:

tehničke inovacije, razvoj trgovine, standarde kvaliteta i akreditacije, obuke za veštine za kojima postoje potrebe, inovativno upravljanje, usluge tržišta rada, međusektorkske i javno-privatne mreže i partnerstva, uključujući i partnerstva sa partnerima iz Evropske unije, unapređenje infrastrukture, teritorijalna partnerstva, inicijative vezane za obrazovanje odraslih.

Ukupan budžet za ovaj poziv je deset miliona osam stotina hiljada evra. Iznos je podeljen u dve partije:

partija (za projekte manjeg obima) najmanje 75,000 evra, najviše 250,000 evra.
partija (za projekte veceg obima) najmanje 250,000 evra, najviše 1,000,000 evra.