Sporazum o Klasteru sireva Jug

Gradonačelnik Niša Miloš Simonović i šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Vensan Dežer, u prisustvu potpredsednika Vlade Republike Srbije Božidara Đelića, potpisali su u Niškoj mlekari finansijski sporazum o realizaciji projekta Klaster sireva „Jug“.

Ovaj sporazum predstavlja prvi ugovor o korišćenju sredstava iz IPA fondova za ovu godinu koji predviđa da se sa 300 hiljada evra finasiraju programi razvoja i proizvodnje u 12 mlekara sa područja Nišavskog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga.

Opšti cilj projekta je stvaranje povoljnog poslovnog okruženja i razvoj regiona kroz jačanje kapaciteta za podršku ravnomernog regionalnog razvoja, a kako bi se unapredio rad regionalnih i opštinskih struktura za otvaranje novih radnih mesta kroz podršku razvoju novih načina poslovanja i podizanje svesti o potrebi i značaju udruživanja u klastere.

Projakat predviđa pet većih kompleksnih projektnih aktivnosti:

potvrdu i ažuriranje postojećih nalaza o kapacitetima mlekarske industrije u regionu Nišavskog, Pirotskog i Topličkog okruga sa preporukama za dalji razvoj
podizanje kapaciteta Oblasne razvojne asocijacije „JUG“ za uspostavljanje i upravljanje klasterskim sistemom udruživanja
formiranje klastera
sertifikaciju mlekara ISO 22000 sistemom kvaliteta
teritorijalni marketing u kontekstu promocije proizvoda klastera sireva.