Podrška civilnom društvu

Regionalna razvojna agencija „Jug“ od svog osnivanja snažno podržava organizacije civilnog društva. Među osnivačima agencije se nalazi i Centar za razvoj građanskog društva Protecta, NVO Eneca, Centar za razvoj građanskog društva Milenijum i Inicijative Prokuplje.

Regionalna razvojna agencija „Jug“ je u okviru svog delokruga rada održala nekoliko edukacija članovima Udruženja građana Akcija i pomoć, koje okuplja ljude sa posebnim potrebama, sa temom Kako postati preduzetnik, zatim izbeglim i raseljenim licima koja su privremeno nastanjena na teritoriji Opštine Blace, a učestvovala je i na obuci Socijalno preduzetništvo koju je uz pomoć Delegacije Evropske Unije sproveo Evropski pokret u Srbiji. Agencija aktivno učestvuje na radionicama i sastancima koje organizuju različite organizacije civilnog društva, a sve sa ciljem da približi lokalne vlasti i institucije socijalno ugroženim grupama ljudi. Pružena je i snažna podrška Centru za razvoj građanskog društva Protecta prilikom organizovanja Sajma organizacija civilnog društva na kojem su se predstavile 32 organizacije.

U duhu dobre saradnje sa organizacijama koje okupljaju lica sa posebnim potrebama, pružamo stručnu pomoć pojedincima tih udruženja koji bi želeli da pokrenu svoj posao. Naše usluge koje njima pružamo sastoje se od upućivanja na potencijalne izvore finansiranja, pomoći oko prikupljanja dokumentacije i pisanja projekata. U planu je i veće uključivanje ovakvih lica u aktivnosti agencije, kako bismo se priključili naporima da se ostvari veća socijalna inkluzija lica sa posebnim potrebama.