Đelić i Dežer potpisali finansijski sporazum u Nišu

Potpredsednik Vlade za evropske integracije Božidar Đelić i šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasador Vensan Dežer potpisali su, u Gradskoj kući u Nišu, Finasijski sporazum između Vlade Republike Srbije i Evropske komisije u vezi sa Nacionalnim programom za Republiku Srbiju koji se odnosi na prvu IPA komponentu – pomoć u tranziciji i izgradnji institucija za 2010. godinu.

U okviru ovog sporazuma odobreno je 26 projekata, ukupne vrednosti 174 miliona evra bespovratnih sredstava, koje je EU namenila Srbiji. Svi projekti su od direktne koristi za ekonomski razvoj Srbije, proces evropske integracije i svakodnevni život građana.

Kroz ova sredstva, pored ostalog, biće finasirani programi podrške lokalnoj infrastrukturi (31 mil.evra) i razvoju infrastrukture u visokom obrazovanju (25 mil.evra), kao i program podrške južnoj i jugozapadnoj Srbiji (13.7 mil.evra).

Šef Delegacije EU, Vensan Dežer, izrazio je veliko zadovoljstvo zbog potpisivanja ovog Sporazuma koji je od izuzetnog značaja za ekonomski razvoj južne i zapadne Srbije.

Potpisivanje Sporazuma u Nišu znak je izuzetne saradnje sa Srbijom ali i sa predstavnicima lokalne samouprave čiji će rezultat biti, kako je rekao šef Delegacije EU, uspešna implementacija projekata na teritoriji čitave Srbije.

Kao najvažnije projekte iz IPA programa potpredsednik Vlade Božidar Đelić i gradonačelnik Miloš Simonović istakli su izgradnju saobraćajne infrastrukture od Niša ka bugarskoj i makedonskoj granici, izgradnju železničke obilaznice na trasi Niš-Dimitrovgrad i lokalne infrastrukture.

Pored ulaganja u izgradnju infrastrukture, značajna sredstva namenjena su razvoju nauke i obrazovanja, borbi protiv narkomanije i kvaliteta hrane.