Otvorena regionalna kancelarija Agrobiznis projekta organizacije za međunarodni razvoj USAID

Kancelariju su svečano otvorili gradonačelnik Niša Miloš Simonović, šef misije USAID-a Suzan Fric (Susan Fritz) i direktor USAID Agrobiznis projekta Lu Faoro (Louis Faoro).

Lu Faoro je ovim povodom izjavio: „Želja nam je da otvaranjem kancelarije u Nišu potpomognemo ekonomski razvoj u južnoj Srbiji, posebno u oblasti poljoprivrede i agrobiznisa. Radićemo na otvaranju novih radnih mesta i povećanju prodaje individualnih poljoprivrednih proizvođača i preduzeća“.

USAID Agrobiznis projekat pruža savetodavnu i finansijsku pomoć srpskim poljoprivrednim proizvođačima u svim fazama proizvodnog ciklusa, po sistemu “od njive do trpeze”.  U okviru planiranih aktivnosti, posebna pažnja posvećuje se uključivanju i podržavanju mladih i žena u agrobiznisu.

Kroz savetodavnu pomoć domaćih i američkih stručnjaka u oblasti poljoprivrede i grantove (bespovratna finansijska sredstva) Projekat nastoji da doprinese unapređenju poljoprivredne proizvodnje, poboljšanju kvaliteta i pakovanja poljoprivrednih proizvoda, povećanju konkurentnosti preduća i otvaranju novih tržišta za izvoz. U saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, takođe se radi na formiranju povoljnog okruženja za razvoj agrobiznisa u Srbiji.

Prva kancelarija USAID-a u Nišu otvorena je 2002. godine, a za osam godina realizovani su brojni projekti važni za ekonomski razvoj regiona.

Agrobiznis projekat započet je 2007. i trajaće do 2012. godine. Vredan je 25 miliona dolara i usmeren na sektore mlekarstva, stočarstva, povrtarstva, voćarstva i lekovitog bilja.

Poljoprivrednici će dobijati bespovratnu novčanu pomoć za unapređenje proizvodnje, a stručnjaci USAID-a pomoći će im u primeni savremenih standarda.

U sklopu posete Nišu organizovan je sastanak u Oblasnoj razvojnoj asocijaciji „JUG“,  kome su pored šefa misije USAID-a Suzan Fric prisustvovali i predstavnici lokalne vlasti, Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj – KLER, Danskog programa LeDIB i predstavnici NVO sektora.