Drugo učešće Oblasne razvojne asocijacije

Oblasna razvojna asocijacija „JUG“ je po drugi put nastupila na Sjamu “Biznis Baza” i predstavila razvojne potenencijale regiona Topličkog, Nišavskog i Pirotskog okruga.

Nastup je predviđao zajedničko predstvaljanje jedinica lokalne samouprave i biznisa, koji su svako u svom domenu predstavili svoje razvojne potencijale.

Jedinice lokalne samouprave su bile zastupljene kroz Opštine Aleksinac, Babušnicu, Dimitrovgrad i Kuršumliju, dok je po predstvljanju potencijala za privlačenje investicija i predstvaljanju dosadašnjih rezultata ove kao i predhodne najveći deo štanda pripao Gradu Nišu.

Need some cash for a development project? You need not go further than casinochoice.ca. Check it out for exciting games and a chance to win lots of money.

I ove godine se u ovom segmentu nastavio trend predstavljanja pretežno greenfield lokacija za investiranje u pomenutim opštinama, dok je Grad Niš izašao i sa konkretnim primerima dobre prakse u privlačenju investicija prikazavši postrojenja kompanija Yura corporation i Daitech koje već posluju na lokaciji Industrijske zone Donje Međurovo.

“Klaster sireva Jug” i “Niški klaster naprednih tehnologija”  su ovom prilikom, kroz   preko vise od 30 kompanija iz sektora hrane i visokih tehnologija, predstavili privredne potencijale regiona. Interesovanje za proizvode kompanija uključenih u ove klastere je bilo izuzetno što pokazuje više od 20 kompanija koje su ostavile upite na štandu tražeći mogućnost za saradnju.

Oblasna razvoja asocijacija „JUG“ je kroz nastup na “Biznis Bazi 2011″ potvrdila svoju ulogu kao regionalno najbitnije institucije iz domena zastupanja interesa lokalnih samouprava i predstavljanja biznis potencijala na specijalizovanim manifestacijama ovog tipa.

 

Održan prvi Sajam ekologije u Nišu

Contribute to your favorite international development NGO with winnings from playing games at http://www.casinoranking.ca. You will enjoy every minute of it.

U niškoj hali „Čair“ održan je prvi međunarodni Sajam ekologije, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, prvi te vrste na jugu Srbije, posvećen racionalnom korišćenju prirodnih potencijala i očuvanju životne sredine.

Ova tematika predstavlja jedan od prioritetnih ciljeva lokalnih samouprava koje su na Sajmu mogle upoznati široku lepezu kvalitetnih proizvoda i da otvore mogućnosti dobre poslovne saradnje. Sajam je omogućio zainteresovanoj stručnoj javnosti upoznavanje sa najnovijim tehnologijama i savremenim standardima u poslovanju.

Otvaranju su prisustvovali predstavnici lokalne samouprave, ambasada i diplomatskog kora i ministar za životnu sredinu i prostorno planiranje Olover Dulić. Otvarajući Sajam ekologije, ministar Dulić rekao je da je angažovanjem Udruženja proizvođača ambalaže „Sekopak“ i grada Niša pokrenuta istorijska akcija, kojom je započet proces reciklaže u Srbiji.

Ministar Dulić je izjavio da se u Srbiji godišnje proizvede do 600 hiljada tona ambalaže i ambalažnog otpada, koji je do sada završavao na deponijama. Naš cilj je da u narednih nekoliko godina otvorimo 10 hiljada novih radnih mesta i stvorimo novu industrijsku granu u Srbiji, rekao je Dulić.

Gradonačelnik Niša Miloš Simonović rekao je da je Sajam ekologije, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, prvi na jugu Srbije, pokazuje da ovaj region ima volje da se po evropskim standardima uključi u rešavanje pitanja iz oblasti zaštite životne sredine. Građanima na jugu zemlje zaštita životne sredine postala je jedan od prioriteta, rekao je gradonačelnik Niša poželevši posetiocima sajma dobrodošlicu u ekološku prestonicu.

Izlagači na Sajmu bile su domaće i strane kompanije i institucije koje su svojom delatnošću vezane za zaštitu životne sredine, energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije.

Sajam su pored izlagačkog dela pratila i predavanja, okrugli stolovi, tribine i edukativni seminari, konferencije i prezentacije.

Savetovanje o regionalnom razvoju

Nаcionаlnа аgencijа zа regionаlni rаzvoj orgаnizovаlа je u Grаdskoj kući u Nišu Sаvetovаnje o regionаlnom rаzvoju zа Region južnа i istočnа Srbijа, prvi skup te vrste koji je okupio eminentne stručnjаke iz ove oblаsti, kаo i predstаvnike grаdovа i opštinа ovog delа Srbije.
Nа sаvetovаnju su učestvovаli predstаvnici Ministаrstvа ekonomije i regionаlnog rаzvojа, regionаlnih rаzvojnih аgencijа, predstаvnici lokаlnih sаmouprаvа, eminentni stručnjаci iz Velike Britаnije i Slovenije, koji su govorili o strаteškim prаvcimа rаzvojа, ulozi regionаlnih rаzvojnih аgencijа u Srbiji i Evropskoj uniji, kаo i o grаdovimа kаo centrimа regionаlnog rаzvojа.
Među učesnicimа ovog skupа bili su Drаgijаnа Rаdonjić Petrović, držаvni sekretаr zа regionаlni rаzvoj, Ministаrstvo ekonomije i regionаlnog rаzvojа, Ivicа Eždenci, direktor Nаcionаlne аgencije zа regionаlni rаzvoj i Nаđа Mаrković, zаmenicа grаdonаčelnikа Nišа.

Zаmenicа grаdonаčelnikа Nаđа Mаrković istаklа je dа Grаd Niš uspeo dа povrаti poverenje investitorа i dа posle skoro dve decenije u nаšem grаdu počinju dа rаde nove velike kompаnije. Onа je podsetilа dа je Niš prvi grаd u Srbiji koji je u svojoj Kаncelаriji zа lokаlni ekonomski rаzvoj izrаdio Elаborаt o oprаvdаnosti otuđenjа grаđevinskog zemljištа i nа tаj nаčin stvorio pozitivnu klimu zа početаk reаlizаcije velikih investicijа, koje su već do sаdа dovele do otvаrаnjа dve hiljаde rаdnih mestа, i stvorile uslove dа još oko šest hiljаdа nаših sugrаđаnа pronаđe posаo u ovim kompаnijаmа u nаredne dve godine.

Tаkođe, Grаd Niš je u sаrаdnji sа grаdovimа i opštinаmа Nišаvskog, Topličkog i Pirotskog regionа osnovаo i Oblаsnu rаzvojnu аsocijаciju “JUG”, sаčinjenu od činilаcа koji mogu dа utiču nа društveno-ekonomski rаzvoj nаjsiromаšnijeg regionа u republici Srbiji.

Zаmenicа grаdonаčelnikа Nаđа Mаrković je podsetilа i dа je Grаd Niš, tаkođe, potpisnik Sporаzumа o tretmаnu čvrstog otpаdа sаdevet grаdovа i opštinа iz okruženjа. U sаrаdnji sа Belom Pаlаnkom reаlizuje se projekаt vodosnаbdevаnjа а Slobodnа cаrinskа zonа formirаnа je u sаrаdnji sа opštinom Prokuplje. Formirаnа je i prvа regionаlnа Sigurnа kućа zа žene i decu žrtve nаsiljа u porodici, što to govori u prilog činjenici dа Grаd Niš ulаže velike nаpore u cilju uspostаvljаnjа bliske sаrаdnje sа opštinаmа u okruženju, rаdi zаjedničkog rаzvojа.

Unapređenje rada kancelarije Grada Niša u Briselu

U  Grаdskoj kući u Nišu održаni su prvi sаstаnci rаdnih grupа koje će, u okviru USAID projektа održivog lokаlnog rаzvojа, rаditi nа unаpređenju rаdа Kаncelаrije u Briselu kroz institucionаlizаciju promocije potencijаlа i zаstupаnje interesа jugoistočne Srbije pred relevаntnim evropskim institucijаmа u Briselu. Tаkođe, rаdiće i nа osnivаnju kаncelаrije u Beogrаdu, čiji će zаdаtаk biti promocijа kаpаcitetа, privlаčenje investicijа i zаstupаnje interesа zа dаlji rаzvoj zаjednicа i postojećih biznisа jugoistočne Srbije. Obe kаncelаrije imаće zаdаtаk dа evropskim i držаvnim institucijаmа predstаvljаju projekte i ekonomske potencijаle lokаlnih zаjednicа jugoistočne Srbije.

Zа lokаlnu sаmouprаvu Nišа uspostаvljаnje briselske kаncelаrije bio je korаk kа približаvаnju evropskim integrаcijаmа i nаčin dа se pristupi evropskim fondovimа. Formirаnje međuopštinskih pаrtnerstаvа Nišа, Leskovcа, Merošine, Doljevcа, Gаdžinog Hаnа i Vrаnjа, Bujаnovcа, Preševа, Vlаdičinog Hаnа u okviru USAID projektа održivog lokаlnog rаzvojа, doprinelo je dа se niškа idejа proširi nа čitаv region jugoistočne Srbije i dа je prihvаte i druge lokаlne sаmouprаve, potpisnice Sporаzumа o međuopštinskoj sаrаdnji. Osim Kаncelаrije u Briselu, potencijаle i interese regionа jugoistočne Srbije predstаvljаće i beogrаdskа kаncelаrijа kojа će biti servis lokаlnim sаmouprаvаmа i biznisimа i kojа će omogućiti jednostаvniji i brži pristup postojećim izvorimа finаnsirаnjа i potencijаlnim investitorimа.

Nаpore Nišа podržаvа i Asocijаcijа lokаlnih аgencijа zа demokrаtiju (ALDA) i Oblаsnа rаzvojnа аgencijа “JUG”. Reаlizаciju аktivnosti pomoći će i Ministаrstvo spoljnih poslovа Republike Srbije, Kаncelаrijа zа evropske integrаcije Vlаde Republike Srbije, Centаr zа rаzvoj Jаblаničkog i Pčinjskog okrugа, kаo i USAID projekаt održivog lokаlnog rаzvojа.

USAID projekаt održivog lokаlnog rаzvojа će podržаti kreirаnje regionа koje će predstаvljаti i briselskа i beogrаdskа Kаncelаrijа, kreirаnje elektronske bаze podаtаkа kojа će, osim podаtаkа o regionimа i njihovim potencijаlimа, sаdržаti i informаcije o projektimа. USAID projekаt održivog lokаlnog rаzvojа pružiće pomoć u izrаdi godišnjih i petogodišnjih аkcionih i operаtivnih plаnovа zа rаd Kаncelаrijа kаo i podršku nаcionаlnoj i međunаrodnoj promociji regionа jugoistočne Srbije.

sprovodi u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni

Na press konferenciji Oblasne razvojne asocijacije „JUG“, održanoj u Media centru Niš, predstavljeni su programi koje Oblasna razvojna asocijacija „JUG“ sprovodi u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj. U pitanju su:

– Krediti za početnike u biznisu po programu Fonda za razvoj Republike Srbije

– Obuke za početnike u biznisu i

– Mentoring za 150 MSPP (preduzetnika/ privrednih društava)

Oblasna razvojna asccocijacija „JUG“ pružaće besplatnu administrativnu i tehnicku podršku početnicima u biznisu prilikom apliciranja za navedene programe.

Svi zainteresovani mogu da u Oblasnoj razvojnoj asocijaciji „JUG“ dobiju besplatnu administrativnu i tehnicku pomoć prilikom apliciranja za  kredite koje daje država preko Fonda za razvoj, a koji su povoljniji od uslova za kreditiranje kod poslovnih banaka. Za sredstva mogu konkurisati firme osnovane u periodu od 1.januara 2010.godine, rekao je na konferenciji izvršni direktor Oblasne razvojne asocijacije „JUG“ Marko Filipović.

Na press konferenciji predstavljen je i program Mentoringa za 150 MSPP, koji se sprovodi u Republici Srbiji uz pomoć Japanske vlade, a predstavlja stručnu pomoć od strane eksperata u razvoju malih i srednjih preduzeća.

Mentoring ima za cilj poboljšanje poslovnih kapaciteta preduzetnika koji se bave proizvodnjom i pružanjem usluga, a ispunjavaju uslove:

–       da su u domaćem većinskom vlasništvu

–       da imaju pozitivan rezultat u predhodne dve godine

–       da imaju izmirene poreske obaveze i

–       da ne obavljaju delatnosti koje imaju veze sa vojnom industrijom ili igrama na srecu.

Poziv je otvoren do 6. maja  godine, rekao je na konferenciji menadžer sektora za razvoj ekonomije i ljudskih resursa Oblasne razvojne asocijacije „JUG“ Marko Došljak.

Tom prilikom najavljen je i program besplatne obuke za početnike u biznisu u tri okruga koje pokriva Oblasna razvojna asocijacija „JUG“ (Nišavski, Toplički i Pirotski).

Za program obuke mogu se prijaviti svi oni koji su zainteresovani da pokrenu sopstveni biznis. Polaznici će na obukama dobiti osnovna znanja o razvijanju biznis ideja, kreiranju biznis planova, kao i opštim uslovima poslovanja.

Više informacija o navedenim programima možete pronaći na web stranici Oblasne razvojne asocijacije

Podrška civilnom društvu

Regionalna razvojna agencija „Jug“ od svog osnivanja snažno podržava organizacije civilnog društva. Među osnivačima agencije se nalazi i Centar za razvoj građanskog društva Protecta, NVO Eneca, Centar za razvoj građanskog društva Milenijum i Inicijative Prokuplje.

Regionalna razvojna agencija „Jug“ je u okviru svog delokruga rada održala nekoliko edukacija članovima Udruženja građana Akcija i pomoć, koje okuplja ljude sa posebnim potrebama, sa temom Kako postati preduzetnik, zatim izbeglim i raseljenim licima koja su privremeno nastanjena na teritoriji Opštine Blace, a učestvovala je i na obuci Socijalno preduzetništvo koju je uz pomoć Delegacije Evropske Unije sproveo Evropski pokret u Srbiji. Agencija aktivno učestvuje na radionicama i sastancima koje organizuju različite organizacije civilnog društva, a sve sa ciljem da približi lokalne vlasti i institucije socijalno ugroženim grupama ljudi. Pružena je i snažna podrška Centru za razvoj građanskog društva Protecta prilikom organizovanja Sajma organizacija civilnog društva na kojem su se predstavile 32 organizacije.

U duhu dobre saradnje sa organizacijama koje okupljaju lica sa posebnim potrebama, pružamo stručnu pomoć pojedincima tih udruženja koji bi želeli da pokrenu svoj posao. Naše usluge koje njima pružamo sastoje se od upućivanja na potencijalne izvore finansiranja, pomoći oko prikupljanja dokumentacije i pisanja projekata. U planu je i veće uključivanje ovakvih lica u aktivnosti agencije, kako bismo se priključili naporima da se ostvari veća socijalna inkluzija lica sa posebnim potrebama.

Sporazum o Klasteru sireva Jug

Gradonačelnik Niša Miloš Simonović i šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Vensan Dežer, u prisustvu potpredsednika Vlade Republike Srbije Božidara Đelića, potpisali su u Niškoj mlekari finansijski sporazum o realizaciji projekta Klaster sireva „Jug“.

Ovaj sporazum predstavlja prvi ugovor o korišćenju sredstava iz IPA fondova za ovu godinu koji predviđa da se sa 300 hiljada evra finasiraju programi razvoja i proizvodnje u 12 mlekara sa područja Nišavskog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga.

Opšti cilj projekta je stvaranje povoljnog poslovnog okruženja i razvoj regiona kroz jačanje kapaciteta za podršku ravnomernog regionalnog razvoja, a kako bi se unapredio rad regionalnih i opštinskih struktura za otvaranje novih radnih mesta kroz podršku razvoju novih načina poslovanja i podizanje svesti o potrebi i značaju udruživanja u klastere.

Projakat predviđa pet većih kompleksnih projektnih aktivnosti:

potvrdu i ažuriranje postojećih nalaza o kapacitetima mlekarske industrije u regionu Nišavskog, Pirotskog i Topličkog okruga sa preporukama za dalji razvoj
podizanje kapaciteta Oblasne razvojne asocijacije „JUG“ za uspostavljanje i upravljanje klasterskim sistemom udruživanja
formiranje klastera
sertifikaciju mlekara ISO 22000 sistemom kvaliteta
teritorijalni marketing u kontekstu promocije proizvoda klastera sireva.

O nama

Oblasna razvojna asocijacija “JUG” (ORA JUG) osnovana je avgusta 2009. godine, kao društvo sa ograničenom odgovornošću D.O.O, potpisivanjem ugovora od strane predstavnika Grada Niša, 11 opština Nišavskog, Pirotskog i Topličkog okruga, 3 privredna subjekta i 7 predstavnika civilnog sektora.

ORA JUG je oformljena kao potreba svih činilaca da se aktivno uključe u rešavanje lokalnih problema i pospešivanje regionalnog razvoja. Kao takva sačinjena je od svih bitnih činilaca koji mogu da utiču na društveno-ekonomski razvoj najsiromašnijeg regiona u republici Srbiji, bilo da se radi o lokalnim samoupravama koji su direktno odgovorne ili o privrednim subjektima i organizacijama civilnog društva koje svojim aktivnostima u velikoj meri mogu da daju svoj doprinos regionalnom razvoju.

Svi osnivači su jedinstveni u namerama i ciljevima da ORA JUG treba da postane jedan od vodećih faktora u dugoročnom društveno-ekonomskom razvoju Nišavskog, Pirotskog i Topličkog okruga.

ORA JUG će u svom radu težiti da direktno utiče na razvoj regiona kroz uspostavljanje partnerstva, planiranje i kreiranje strategija za odživi razvoj regiona, saradnju sa vladinim institucijama i stranim i domaćim donatorima, međusektorsko povezivanje, podršku lokalnim samoupravama i organizacijama civilnog društva, edukaciju i direktnu implementaciju projekta.

Osnovne nadležnosti ORA Jug su sledeće:

Razvoj projekata i projekt menadžment
Prikupljanje, analiziranje i predstavljanje podataka
Promovisanje i zastupanje
Strateško planiranje
Poznavanje regionalne ekonomije i odnos sa privatnim sektorom
Umrežavanje na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou
ORA Jug je zamišljena kao sredstvo za rešavanje osnovnih nejednakosti i neravnoteža koje postoje između teritorije pokrivene radom asocijacije (Toplički, Nišavski i Pirotski okrug) i drugih delova zemlje.

Sektorski fokus ORA JUG je sledeći:

Privreda u celini: – ORA Jug nastojati da obezbedi sofisticirane analize na makro regionalnom nivou i da deluje kao agent razvoja politika usmerene na svim nivoima. Tu će takođe biti specifičan fokus na nekim sektorima, uključujući sledeće:
Razvoj i korišćenje obnovljivih izvora energije
Razvoj IT sektora i razvoj softvera koji sa željom da ovaj sektor postane centralna osovina za razvoj regiona
Održivi razvoj: – ovo će uključivati obezbedjivanje da se prirodni potencijali i resursi u regionu se razvijaju na održiv način. Posebna pažnja biće posvećena održivom korišćenje resursa kao što je Stara Planini.
Razvoj ljudskih resursa: – fokus će biti na praćenju ljudskog kapitala u regionu i da obezbedi da je razvijen na način kako bi iskazao svoj puni potencijal. Nadalje, biće preduzeti koraci da se osigura da radna snaga razvija neophodne veštine i znanja kako bi se privukle investiciJe u regionu.
Poljoprivreda / ruralni razvoj: – ORA Jug će podržati razvoj celog ruralnog sektora u regionu posebno fokusirajući se na poljoprivredu i inicijative turizma u ruralnim područjima.
Infrastruktura: – ORA Jug neće imati ulogu u stvarnoj primeni velikih infrastrukturnih projekata, ali će imati ulogu posredovanja u identifikaciji prioritetnih projekata, koji će okupiti zajedničke aktere i identifikovati moguće izvore finansiranja.

Seminar o saradnji Srbije i Švedske

U Nišu je održan seminar pod nazivom ‘’Partnerstvo za održivi razvoj infrastrukture’’,  organizaciji za Kancelarije za inostrane projekte Ministarstve inostranih poslova Kraljevine Švedske i Grada Niša.

Seminar je organizovan sa ciljem da proširi saradnju Srbije i Švedske na polju razvoja održivih infrastrukturnih projekata.

Predstavljeni su i rezultati Studije o energetskom bilansu u gradu Nišu, kao i primeri razvijanja projekata od ideje do bankarski izvodljivih i prihvatljivih projekata.

Ovom seminaru je prisustvovao i ambassador Kraljevine Švedske u Srbiji Krister Asp, Ministarstvo finasija Republike Srbije, SKGO, švedske kompanije u Srbiji, načelnici upravnih okruga, predstavnici regionalnih razvojnih agencija, Regionalna privredna komora Niš i predstavnici lokalnih institucija nadležnih za energetiku.

Ovaj seminar poslao je poruku da je neophodno razvijati održive infrastrukturne projekte. To je izuzetno važno, jer sa približavanjem Srbije Evropskoj uniji moramo imati kvalitetne projekte kako bi smo privukli sredstva EU, rekao je gradonačelnik Simonović.

Onje istakao da je Grad Niš u poslednje dve godine, zajedno sa Ministarstvom inostranih poslova Kraljevine Švedske i sa švedskom  državnom konsultantskom agencijom SEK, uradio tri projekata, koji ulaze u naredni fazu realizacije. Predstoji raspisivanje tendera i izgradnja centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, definisan je plan ulaganja u infrastrukturu Aerodroma ‘’Konstantin Veliki’’, a nakon prezentacije Studije o energetskoj efikasnosti Grada Niša definisan je način na koji treba ulagati u proširenje i održive energetske kapacitete Grada Niša.

Izuzetno je važno da spremni, sa kvalitetnim projektima, dočekamo program IPA fondova za 2012.godinu, kada će se definisati poseban program za južnu i istočnu Srbiju, kako bi smo mogli da povlačimo sredstva iz predpristupnih fondova. U ovom trenutku Grad Niš sa svojim projektima prednjači u odnosu na druge gradove, rekao je gradonačelnik Simonović.

Prisutne na seminaru je sa radom Oblasne razvojne asocijacije “JUG” upoznao izvršni direktor Marko Filipović.

On je prisutne skupu upoznao sa radom asocijacije, njenim ciljevima i ulozi u razvoju regiona, kao i sa prirodnim resursima i razvojnim potencijalima i prioritetima regiona Pirotskog, Topličkog i Nišavskog okruga.

Ovom prilikom uspostavljeni su značajni kontakti sa buduću saradnju sa švedskom državnom konsultantskom agencijom SEK.

Otvorena regionalna kancelarija Agrobiznis projekta organizacije za međunarodni razvoj USAID

Kancelariju su svečano otvorili gradonačelnik Niša Miloš Simonović, šef misije USAID-a Suzan Fric (Susan Fritz) i direktor USAID Agrobiznis projekta Lu Faoro (Louis Faoro).

Lu Faoro je ovim povodom izjavio: „Želja nam je da otvaranjem kancelarije u Nišu potpomognemo ekonomski razvoj u južnoj Srbiji, posebno u oblasti poljoprivrede i agrobiznisa. Radićemo na otvaranju novih radnih mesta i povećanju prodaje individualnih poljoprivrednih proizvođača i preduzeća“.

USAID Agrobiznis projekat pruža savetodavnu i finansijsku pomoć srpskim poljoprivrednim proizvođačima u svim fazama proizvodnog ciklusa, po sistemu “od njive do trpeze”.  U okviru planiranih aktivnosti, posebna pažnja posvećuje se uključivanju i podržavanju mladih i žena u agrobiznisu.

Kroz savetodavnu pomoć domaćih i američkih stručnjaka u oblasti poljoprivrede i grantove (bespovratna finansijska sredstva) Projekat nastoji da doprinese unapređenju poljoprivredne proizvodnje, poboljšanju kvaliteta i pakovanja poljoprivrednih proizvoda, povećanju konkurentnosti preduća i otvaranju novih tržišta za izvoz. U saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, takođe se radi na formiranju povoljnog okruženja za razvoj agrobiznisa u Srbiji.

Prva kancelarija USAID-a u Nišu otvorena je 2002. godine, a za osam godina realizovani su brojni projekti važni za ekonomski razvoj regiona.

Agrobiznis projekat započet je 2007. i trajaće do 2012. godine. Vredan je 25 miliona dolara i usmeren na sektore mlekarstva, stočarstva, povrtarstva, voćarstva i lekovitog bilja.

Poljoprivrednici će dobijati bespovratnu novčanu pomoć za unapređenje proizvodnje, a stručnjaci USAID-a pomoći će im u primeni savremenih standarda.

U sklopu posete Nišu organizovan je sastanak u Oblasnoj razvojnoj asocijaciji „JUG“,  kome su pored šefa misije USAID-a Suzan Fric prisustvovali i predstavnici lokalne vlasti, Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj – KLER, Danskog programa LeDIB i predstavnici NVO sektora.