Uspešan nastup privrede iz regiona na

Oblasna razvojna asocijacija „JUG“ je u saradnji sa Agencijom za promociju stranih ulaganja i izvoza Republike Srbije – SIEPA, Regionalnom privrednom komorom iz Niša i Počasnim konzulatom republike Slovačke u Srbiji, organizovala nastup privrede iz regiona na 5. Slovačkoj kooperacionoj berzi u Žilinama, Republika Slovačka, u periodu od 22 do 23. novembra 2011. godine.

Slovačka Kooperaciona berza je zamišljena kao „business matchmaking event“ namenjen pre svega mogućnosti organizovanja „B2B“ sastanaka kompanija iz oblasti metalske, mašinske, elektronske, hemijske i drvnoprerađivačke industrije iz Republike Slovačke kao i stranih kompanija koje u njoj posluju i kompanija iz zemlje partnera sajma, što je ove godine bila Republika Srbija.

Pored nastupa velikih kompanija iz Srbije koje su na berzu došle u sopstvenoj režiji ili uz pomoć SIEPA-e (NIS, EPS), ostatak privredne delegacije je predvođen od strane ORA Jug i nju je sačinjavalo devet kompanija (MIN Holding, MIN Vagonka, MIN Lokomotiva, Fabrika pumpi Jastrebac, Stevanović Trafo, Zavarivač, UTVA, City doo, Autocabest doo) koje su tokom berze ukupno imali više od 50 individualnih sastanaka sa potencijalnim partnerima iz Slovačke.

Pored dela koji je bio namenjen saradnji na nivou biznisa, Oblasna razvojna asocijacija „JUG“ imala je i niz bilateralnih sastanaka sa predstavnicima regionalnih struktura Regiona Žilina i Ministarstava iz Republike Slovačke u cilju uspostavljanja osnova za buduću saradnju, pre svega u oblastima regionalne saradnje, unapređenja poslovnog okruženja kao i kulture, a koji bi bili finansirani iz transnacionalnih fondova EU kao i iz fondova Republike Slovačke i Republike Srbije namanjenih bilateralnoj saradnji u pomenutim oblastima.